Tjänster

Experter på VVS-anläggningar

Forell VVS-Ingenjörer är experter på VVS-anläggningar i alla typer av anläggningar. Vi arbetar både mot kommunala, statliga och privata fastighetsägare. Kunskapsmässigt ligger vi i framkant och utvecklar oss ständigt. Vi arbetar prestigelöst, målfokuserat och erbjuder goda råd utifrån vår breda erfarenhet. Vi är lagspelare som är kända för att lyssna och ställa upp för våra kunder. Allt för att underlätta kundens arbete och vardag med ett proaktivt förhållningssätt.

 

Projektering

Vi projekterar Värme-, Ventilations- och Sanitetsanläggningar för alla typer av objekt. Vi är gärna med i projektets initialskede för att hjälpa dig som kund att ta fram handlingar och kalkyler inför upphandlingen av entreprenörer.

Vi projekterar VVS-anläggningar som ger låga investerings- och förvaltningskostnader och ger minsta möjliga miljöbelastning.

Att bistå under den pågående byggnationen ser vi som en självklarhet.

Vi projekterar rör, ventilation, yttre-VA och styr.

Vi utvecklar oss ständigt inom den senaste tekniken för VVS-konstruktion. Våra verktyg är dem senaste versionerna av AutoCad Revit och MagiCad.

Energiberäkning

Forell VVS-Ingenjörer erbjuder energiberäkningar som uppfyller Boverkets krav vid ny- och ombyggnation. Beräkningar visar skillnader före och efter energibesparande åtgärder för fastigheter.

Vid framtagning av energibalansberäkningar använder vi oss av programmet VIP Energy.

Vi bistår våra kunder med både preliminära- och kompletta energiberäkningar. Våra beräkningar går även att använda vid ombyggnadsprojekt, där man tydligt ser skillnaden i resultaten av energibesparingsåtgärderna. Vi visar helt enkelt husets energiförbrukning rent teoretiskt.

Entreprenadkalkyler

Vi har kunskapen för att kunna prissätta en byggnation på ett snabbt och effektivt sätt. Forell VVS-Ingenjörer identifierar projektets komplexitet och eventuella hinder för att kunden ska kunna få en tydlig kalkyl över sin blivande investering. Våra kalkyler skapar ett underlag för fastighetsägare och byggherrar att kunna upprätta en tidsplan för byggprojektet.

Vi utför följande kalkyler:

• Entreprenadkalkyler
• Budgetkalkyler

Besiktning

Vi utför besiktningar i olika former och ser till att beställaren har fått den avtalade lösningen utifrån funktionskraven och utförandekrav i en genomförd entreprenad. Efter genomförd besiktning lämnas ansvaret för anläggningen över från entreprenören till fastighetsägaren och garantitiden börjar löpa.

Forell VVS-Ingenjörer utför följande besiktningar:

  • Statusbesiktningar
  • Entreprenadbesiktningar
  • Kontrollbesiktningar