Om Forell VVS-Ingenjörer

Vi är rådgivande ingenjörer som skapar mervärden inom fastighetsbranschen – så effektivt att det alltid leder till ytterligare uppdrag

Forell VVS-Ingenjörer skapar mervärde för privata och kommunala fastighetsägare. Företaget bildades 1998 och idag är vi 10 anställda. Vi som arbetar i företaget har en gedigen bakgrund inom VVS-teknik och har tillsammans många års erfarenhet av VVS-anläggningar.

Affärsidé

Vi är rådgivande ingenjörer som skapar mervärden inom fastighetsbranschen – så effektivt att det alltid leder till ytterligare uppdrag. Vi arbetar och levererar:

Aktivt
Vi agerar när andra reagerar. Vårt perspektiv sträcker sig bortom horisonten och vi ligger alltid steget före för att hitta lösningar på morgondagens problem redan i dag.

Kvalitetsmedvetet
Kvalitet är vår norm och det enda sättet vi arbetar på. Vårt arbete bygger på långsiktiga och hållbara relationer där vi överträffar våra kunders förväntningar. Tydlig uppföljning säkerställer att vi levererat allt vi har lovat.

Enkelt
Vi är tydliga, raka och tillgängliga och jobbar alltid efter att anpassa våra arbetsmetoder efter komplexiteten i dina problem. Våra lösningar är såväl praktiska som enkla.

Energi- och miljösmart
Vi vill vara miljöns bästa vän i allt vi gör. Val av teknik, material och metod motiveras alltid utifrån vår miljöaspekt som minimerar energi- och miljöbelastningen och skapar ekonomiska mervärden för våra kunder.