Nils Oscar

Nybyggnad av brännerihall intill befintlig anläggning.

Nils Oscar

Nybyggnad av brännerihall intill befintlig anläggning. Med omfattande VVS-installationer. Trång för installationer med hänsyn till verksamhetens komponent utbredning.

Beställare: Nils Oscar AB