Hotell Sunlight

Ombyggnation på hotellet

Hotell Sunlight

Ombyggnationer på många ställen i hotellanläggningen. Ny Relax, tvättstuga, nyanordnande av fjärrvärmeundercentral för hela anläggningen, återvinningsanläggningar med avancerade värmepumpslösningar m.m.

Beställare: Sunlight Hotell och Konferens