Energiberäkning

Forell VVS-Ingenjörer erbjuder energiberäkningar som uppfyller Boverkets krav vid ny- och ombyggnation. Beräkningar visar skillnader före och efter energibesparande åtgärder för fastigheter.

Vid framtagning av energibalansberäkningar använder vi oss av programmet VIP Energy.

Vi bistår våra kunder med både preliminära- och kompletta energiberäkningar. Våra beräkningar går även att använda vid ombyggnadsprojekt, där man tydligt ser skillnaden i resultaten av energibesparingsåtgärderna. Vi visar helt enkelt husets energiförbrukning rent teoretiskt.