Besiktning

Vi utför besiktningar i olika former och ser till att beställaren har fått den avtalade lösningen utifrån funktionskraven och utförandekrav i en genomförd entreprenad. Efter genomförd besiktning lämnas ansvaret för anläggningen över från entreprenören till fastighetsägaren och garantitiden börjar löpa.

Forell VVS-Ingenjörer utför följande besiktningar:

  • Statusbesiktningar
  • Entreprenadbesiktningar
  • Kontrollbesiktningar