FORELL VVS-Ingenjörer
 • Hästhagen på Värmdö. Projektering av rörhandlingar avseende ombyggnad av flerbostadshus åt Rördoktorn.
 • Vägporten 2 i Nyköping. Framtagande av komplett förfrågningsunderlag för VVS-installationer inför renovering av fastigheten. Arbetet utförs åt Nyköpings Kommun.
 • SSAB i Oxelösund. Byte av värmeledningssystem  på Koksverket. Framtagning av handlingar till ORAB.
 • Kv Luna 1. Hyresgästanpassningar av labaratorium för läkemedelsforskningsföretaget Medivir.
 • Kv Kromosomen, Hagastaden i Stockholm. Nyproduktion av flerbostadshus. Projektering av rör- och ventilationshandlingar år Luftkontroll Energy i Örebro AB i samarbete med IKANO Bostad.
 • Prinsen 3. Nyproduktion av flerbostadshus innehållande 62 lägenheter i ett punkthus med källare innehållande installationsutrymmen, förråd och tvättstugor. Framtagning av systemhandling åt Flexibel Luftbehandling.
 • Lotorp i Mariefred. Nyproduktion av bostäder. Projektering av rör- och ventilationshandlingar
 • Nyproduktion av bostäder, 172 lägenheter med fjärrvärme åt Svenska Bostäder. Projektering av rörhandlingar åt Rörcompaniet AB.
 • Nyproduktion av bostäder, 90 lägenheter och garage med fjärrvärme. Projektering av rörhandlingar åt Rörcompaniet AB.
 • Nyproduktion av 184 lägenheter med underliggande garage, Kv Barkarby 8. Projektering av rörhandlingar åt Rörcompaniet AB.
 • Nyproduktion av bostäder, studentbostäder, förskola och hyresgästlokaler i Kv Syllen 3 åt AB Stockholmshem. Projektering av Rörhandlingar åt Imtech VS-Teknik AB, Stockholm Bostad.
 • Nybyggnation av 350 st lägenheter i Kv Linaberg 19 åt AB Stockholmshem fördelat på två kvarter. Projektering av rörhandlingar i samarbete med Rörcompaniet AB.