Forell VVS-Ingenjörer
 • Ombyggnation av Tallbackaskolan i Nynäshamn. Projektering av rör- och ventilationshandlingar åt Skyhill AB, Nynäshamns Kommun.
 • Projektering för nybyggnation av gruppbostad, LSS-boende i Norsborg. Projektering av rör, ventilation, styr- och övervakning samt installationssamordning åt Skyhill AB, Botkyrka kommun.
 • Projektering av rörhandlingar avseende stambyte och våtrumsrenovering för Brf Kassören i Stockholm åt Kungsholmens VVS AB.
 • Nyproduktion av 137 lägenheter samt allmänna utrymmen och garage, Kv 10 Barkarbystaden. Projektering av rörhandlingar åt Rörcompaniet AB.
 • Ombyggnation av flerbostadshus i Kv Hedvig 22. Projektering av Lufthandlingar i samarbete med HH:s Ventilation AB.
 • Nybyggnation av Studenthemmet Tempus. Projektering av lufthandlingar i samarbete Luftkompaniet Sjöblom AB.
 • Ny ventilation i Hölöskolans kök. Åt Telge Fastigheter på Ramavtal.
 • Ombyggnation av Hotel Oden i Stockholm, till 84 st lägenheter. Projektering av rörhandlingar avseende värme-, vatten- och avloppssytem i samarbete med Svensk Rörinstallation AB
 • Stort energieffektiviserings program åt Kringlans köpcenter i Södertälje. I samarbete med Telge Fastigheter.
 • Projektering av ventilationshandlingar avseende nybyggnation av bostäder Linaberg 15 hus 1 och 2 i samarbete med Luftkompaniet Sjöblom AB.
 • Nybyggnation av 5 st. flerbostadshus, Kv Rödlöken med flera, åt Wåhlin Fastigheter AB i samarbete med
  Imtech VS-teknik AB.
 • Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, Kv Svänghjulet 2 åt Täby Kommun i samarbete med VVS-METODER STOCKHOLM AB.
 • Uppbyggnad av ventilation efter brand av Lina Grundskola åt Telge Fastigheter enligt Ramavtal.
 • Nybyggnation av Kv Duggregnet med 3 st. flerbostadshus och barnstuga åt Svenska Bostäder i samarbete med SKANSKA och HH:s Ventilation AB.
 • Nybyggnation av LSS-boende i Håbo Kommun i samarbete med Håbo Kommun och Elv-bygg AB.
 • Ombyggnation av Rissneskolan i Stockholm, efter brand. I samarbete med IWL i Sverige AB.
 • Nybyggnation av flerbostadshus Kv Tvättstugan i Sundbyberg i samarbete med HH:s Ventilation AB.
 • Ombyggnadnation och stambyte av Agavägen 28-34 i Stockholm åt John Mattson Fastighets AB i samarbete med Våtrumsteknik i Skandinavien AB.
 • Ny- och ombyggnation av lokaler åt Nils Oscars Bryggeri och i samarbete med YIT.
 • Nybyggnation av konferensanläggning efter brand. I samarbete med Strategia Projektledning AB och Trygg-Hansa.
 • Nybyggnation av flerbostadshus i Vegastaden Haninge åt Haninge Kommun i samarbete med Bravida och Forsbäck Ventilation AB.
 • Nybyggnad av 26 fristående hus i Kv Körsbärsbacken, Botkyrka Kommun, åt JM AB i samarbete med Rör & Bygg Södertörn AB.
 • Stambyte Kv Ekotemplet 3 i Hässelby åt HSB i samarbete med Våtrumsteknik.
 • Ombyggnation av lokaler för Socialförvaltningen i Nynäshamns Kommun i samarbete med Stadion Arkitekter.
 • Nybyggnad av lager i Jordbromalm åt Axfast med tillhörande kontors- och personaldelar i samarbete med FASTEC.
 • Värmeåtervinning på Stupvägen 2-16 åt Botkyrka Byggen i samarbete med Björklunds Rör.
 • Nybyggnation på Främlingsvägen åt Stockholms Hem i samarbete med OTK och Skanska.
 • Ombyggnad kulvertgångar Ramdalsskolan i Oxelösund åt Kustbostäder i samarbete med Kempes Plåt & Klimatcontroll AB.
 • Ombyggnad av daghemmet Skattkistan i Oxelösund åt Kustbostäder i samarbete med Kempes Plåt & Klimatcontroll AB.
 • Ombyggnad till bostäder i Kv Läderfabriken, Stockholm, åt Oscar Properties Bygg AB i samarbete med VVS-Kraft Teknikservice AB.
 • Nybyggnation Sporthall i V:a Brotorp åt Sundbybergs Stad i samarbete med OTK, VVS-Metoder och Fastec.
 • Ombyggnad Sporthall, Danica-hallen, åt Lidingö Stad i samarbete med OTK, VVS-Metoder och Elvbygg AB.
 • Ombyggnad av bostäder Kv Skoveln 1 och 2 åt Telge Bostäder AB i samarbete med WSP Management.
 • Ombyggnad för Office IT Partner av Kv Glödlampan åt Klövern.
 • Nya bostäder Kv Gyllene Ratten 2 åt IKANO i samarbete med Bravida Eskilstuna.
 • Nybyggnation av bostäder Västermalms Atrium, Stockholm i samarbete med OTK och Skanska.
 • Ombyggnad av Sjöfartsverket på Djurgården i samarbete med Siljeströms AB.
 • Ny ventilation i Kv Ingenjören, Stockholm, åt Familjebostäder i samarbete med Kempes Plåt & Klimatcontroll och Rydbergs Bygg.
 • Återvinning av bostadsventilation i Kv Gemsen åt Telgebostäder.
 • Stamrenoveringar och värmeåtervinning i kvarteret Ljungen, i samarbete med Våtrumsteknik.
 • Nya bostäder i Magasin 3 på Sickla ön i Stockholm åt Einar Mattsson i samarbete med Rörgruppen och Luftkompaniet.
 • Utökande av lokaler för gym och omklädningsrum åt Friskis & Svettis i samarbete med YIT Nyköping.
 • Utredning- och ombyggnad av bio-oljecistern åt Oxelösunds Hamn.
 • Ny tryck-/självfallsledning i Muskötunneln i samarbete med Kungsholmens VVS.
 • Ny- och ombyggnation av Djurö Vårdcentral åt VärmdöBostäder i samarbete med Byggteamet och Kempes Plåt & Klimatcontroll AB.
 • Ombyggnad av ventilation på Radisson Blue Arlanda Hotel i samarbete med Siljeströms AB.
 • Ombyggnad till danspalats på SUNLIGHT HOUSE.
 • Konvertering till värmepumpar på SUNLIGHT HOUSE.
 • Om- och utbyggnad för vårdcentral, BVC & BUP i Hälsans Hus i Nyköping åt Klövern.
 • Hyresgästanpassningar i kvarteret Bulten, Stockholm, åt Bonnier Fastigheter i samarbete med Windefalks Ventilation.
 • Nya bostäder i Skärlagsparken, Trosa, åt Bröderna Gustafsson.
 • Ombyggnad av ventilation i ANA 12, Nyköping, åt Klövern.
 • Ny ventilation i kvarteret Nattvardsbarnen, Stockholm, åt bostadsrättsföreningen i samarbete med OTK och SKANSKA.
 • Nybyggnation av bostäder i kvarteret Vitsippan, senior boende åt Kustbostäder Oxelösund i samarbete med NCC och YIT.
 • Nya bostäder åt Brf Rödingen, Tyresö, i samarbete med HH´s Ventilation.
 • Stamrenovering åt Brf Linden, Haninge, i samarbete med Våtrumsteknik.
 • Ombyggnad av Ramdalsbadet åt Oxelösunds Kommun i samarbete med Oxelösunds Rör och Kempes Plåt & Klimatcontroll.
 • Energiutredning i Ramdalsskolan, Oxelösund, åt Kustbostäder i samarbete med Kempes Plåt & Klimatcontroll.
 • Ombyggnation för CTT i Nyköping åt Kungsleden.
 • Hyresgästanpassningar i Kvarteret Ribban, Kungsleden, med bl.a Dahls nya lokaler.
 • Ombyggnad av ventilation på Apoteket Gripen i Nyköping åt Klövern.
 • Utbyggnad av Skavsta terminaler i samarbete med Skanska och Värme & Vatten.
 • Ny ventilation i Biljard Palatset, Stockholm i samarbete med m3/s AB.
 • Ny ventilation efter brand i kvarteret Brovakten, O’Learys Nyköping, i samarbete med YIT.
 • Ombyggnation av Länsförsäkringar i Nyköping, i samarbete med Indoor.
 • Nytt LSS boende åt Upplands Bro Kommun, 2010.
 • Nybyggnation av Björntorps Äldreboende, 2011.
 • Stambyte på Fjärilen 2, Nynäshamn, i samarbete med Våtrumsteknik.
 • Stambyte i kvarteret Kungen åt Huge Bostäder, Huddinge, i samarbete med Våtrumsteknik.
 • Stambyte och ventilation i kvarteret Karaffen, Nykvarn, i samarbete med Insulanders Bygg och Bravida Eskilstuna.
 • Ombyggnation av ventilationssystem och nya ventilationsaggregat på Södertälje Sjukhus åt Locum.
 • Hyresgästanpassningar i kvarteret Lidarände, Kista, åt Klövern i samarbete med Windefalks Ventilation och VVS-Kraft.
 • Ombyggnation av ventilation och hyresgästanpassningar i kvarteret Fabrikatet åt Klövern.