Projektledning

Med vår breda erfarenhet är vi behjälpliga för byggprojektledare i både stora och mindre projekt. Vi samordnar installationer och bistår med kalkyler till fastighetsägare, byggherrar och byggprojektledare. Forell VVS-Ingenjörer formulerar mål och funktioner för anläggningen och ger alternativa lösningar till system och systemutformning samt bistår med kontrollsysslor under pågående byggproduktion.

Vi är med som Sakkunniga inom VVS i olika typer av projekt.