Forell VVS-Ingenjörer Ventilationsutredning Cittran 1 & 2

Ventilationsutredning Cittran

Forell VVS-Ingenjörer har på uppdrag av Telge Bostäder fått genomföra en ventilationsutredning åt detta bostadsföretag. Telge Bostäders egna VVS-, Styr- och Övervakningsingenjörer har kontaktat Forell VVS-Ingenjörer för uppdraget. Syftet med ventilationsutredningen är en genomgång av ventilationssystemet och framtagning av ett åtgärdspaket för att förbättra ventilationen. Åtgärdspaketet ska bidra till att åstadkomma energiåtervinning med sänkt energiförbrukning samt en väl fungerande ventilation som slutmål.

Utredningens omfattning

Utredningen omfattar återvinning av ventilationen i KV. Cittran 1 och 2 som ligger i området Bergvik i Södertälje. Husen är byggda i miljonprogramsprojekt på 60-talet och behöver uppdateras till dagens standard. Forell VVS-Ingenjörer gör utredning på över 240 bostäder för Telge Bostäder.

Forell VVS-Ingenjörer arbetssätt

Med ett strukturerat arbetssätt och ventilationsutredningens tydliga struktur löser Forell VVS-Ingenjörer de brister i en byggnad som bidrar till ventilationsproblem. Vår ventilationsutredning möjliggör för fastighetsägaren och andra deltagande att lätt följa med hur utredningen framskrider.

Varje fall av ventilationsproblem är unikt och det är därför är vår att utredningsprocess flexibel. Forell VVS-Ingenjörer utvärderar utgångsläget för att rikta utredningen rätt. Arbetssättet ger relevanta provtagningar och åtgärder. Orsakerna till problemen får vi genom att titta på helhetsbilden och samla viktiga informationsbitar, t.ex. byggnadens historia, användaråsikter, observationer och resultat från mätningar och provtagningar. Huvudmål för vår ventilationsutredning är att hitta förbättringsmöjligheter för ventilationen i byggnaden.

Ventilationsutredningens tydliga struktur möjliggör pålitliga slutsatser om orsakerna till ventilationsproblem. Forell VVS-Ingenjörer utredning bidrar till att Telge Bostäder får till ventilationen åt allmän nytta.