Forell VVS-Ingenjörer LIA praktikanter

Krafttag för att få in fler LIA praktikanter från VVS-ingenjörsutbildningen

Forell VVS-Ingenjörer ser gärna till att ta emot LIA (Lärande I Arbetet) praktikanter från VVS-ingenjörsutbildningen, Campus Nyköping. Målet är att LIA praktikanter ska få arbetslivserfarenhet och en inblick i hur arbetet fungerar som VVS-ingenjör. Det ovanliga med Forell är att dom har en stor genomströmning av praktikanter.

Forell ser på LIA praktikanter som ett vinnande koncept. Praktikanterna får erfarenhet av arbetslivet och Forell får möjligheten att lämna ett positivt intryck av företaget. Under sin tid hos Forell får praktikanterna vara delaktiga i verkliga kundprojekt med handledning. Dom får möjligheten att slipa på sina analytiska förmågor, tillämpa helhets- och systemperspektiv samt ta ansvar.

Syftet är att praktikanterna tar med sig positiv erfarenhet av Forell som företag. Även om praktikanterna inte får någon anställning hos Forell, så kommer dom att ha Forell i åtanken. Det gör att Forells LIA praktikanter blir företagets framtida beställare.

Forell vill vara med och motverka den stora bristen på kvalificerad VVS-ingenjörer. Därför vill dom hjälpa till att få ut så många kvalificerade VVS-ingenjörer som möjligt. Företaget är aktivt engagerade i ledningsgruppen för VVS-ingenjörsutbildningen. I år har antagningsfrekvensen till VVS-ingenjörsutbildningen ökat. Forell ser positivt på denna utveckling och ser fram emot att hjälpa till att få ut fler kvalificerade VVS-ingenjörer ut i arbetslivet.

Forell VVS-Ingenjörer formar nya experter.