Forell VVS-IngenjörerHandlingar ventilation och Rör

Handlingar Ventilation och Rör till Skärgårdshotell på Ornö

Forell VVS-Ingenjörer projekterar och levererar handlingar för ventilation och rör till ett nybyggt skärgårdshotell på Ornö. Vi har fått vara med i projektets initialskede och tagit fram kompletta handlingar för ventilation och rör.

Projekteringens omfattning

Våra handlingar ger underlag för låga investerings- och förvaltningskostnader som ger minsta möjliga miljöbelastning. I det här fallet gäller det optimala lösningar för ett hotell i skärgårdsmiljö. Det är viktigt att byggnadens ventilation och rör anpassas till omkringliggande miljö och natur. Kunden bygger inte bara ett hotell, utan en fristad där deras gäster ska trivas och känna sig bekväma. Där spelar ventilationen en stor roll.
Vår projektering ger kunden tydliga handlingar det första steget till en ”god inomhusklimat” och en framtida låg energiförbrukning! VVS-ritningar är utförda i AutoCAD och kan därför användas som underlag för montaget av anläggningen. De visar t.ex. lämpligaste rördragningen i plan och 3D med tydligt angivna luftflöden för injustering, isolertjocklekar, var rensluckor bör placeras etc. Forell VVS-Ingenjörers ritningar är utformade för att ge kunden den mest optimala lösningen för deras ventilation och rörsystem.

Forell VVS-Ingenjörers projektering

Vi har många års erfarenhet av handlingar för nybyggnationer. Vi hjälper kunden med allt från ide till färdig projektering. Forell VVS-Ingenjörers handlingar anpassas både till kundens önskemål samt mot gällande lagar och bestämmelser.
Forell VVS-Ingenjörers handlingar fungerar som underlag för ventilationsföretag och rörmokare som utför entreprenaden. Kunden får kortare projekteringstider och minskar kostnader.
Våra ritningar är utförda enligt Nya Plan och Bygglagen och kan bifogas för bygganmälan.

Hur beställer jag en ventilations- och rörritning?

Kontakta oss och träffa en expert.