VVS-ingenjörer

Bidrar till fler kvalificerade VVS-ingenjörer

I dagsläget är bristen stor på kvalificerade VVS-ingenjörer. Därför engagerar sig Forell VVS-Ingenjörer genom att ta emot två praktikanter från VVS-ingenjörsutbildningen vid Campus Nyköping. Forell är med och påverkar VVS-ingenjörsutbildningen som branschen efterfrågar.

Via Lärande I Arbetet (LIA) hos Forell får praktikanterna insyn i hur det är att arbeta som VVS-ingenjör. De får under sex veckor vara delaktiga i verkliga kundprojekt med Forells handledning. De tränar sin analytiska förmåga, tillämpar helhets- och systemperspektiv och tar ansvar. Forell visar praktikanterna hur brett arbetet är utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Forell är aktivt engagerade i ledningsgruppen för VVS-ingenjörsutbildningen. I detta ingår också att vara delaktig i utbildningens innehåll. Målet med satsningen är att få fram fler kvalificerade VVS-ingenjörer till branschen och lära känna framtida kvalificerade VVS-ingenjörer.

Forell VVS-Ingenjörer formar nya experter.