Arbetsmiljösamordning

Fastighetsägare är skyldiga att göra en arbetsmiljösamordning. Vi hjälper till med att säkerställa att den är korrekt. För det har vi utbildad och diplomerad personal. Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering, BAS-P och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande BAS-U.